TechoCultureYazılım

Veritabanı Dersleri #3| Select, Insert, Delete, Update

Bu dersten bir önceki veritabanı derslerimizde, SQL’ i öğrendik ve kullanacağımız programı kurduk. Serinin bu dersinde, phpMyAdmin üzerinden sorguları öğrenmeye başlayacağız. Bu yazıda select, insert, update ve delete komutlarıyla çalışacağız. Lafı uzatmadan başlayalım.

veritabanı dersleri
Veritabanı Dersleri

Insert komutu

Veritabanımızdaki tabloya veri eklemek için “INSERT INTO” komutu kullanılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir. Sadece bazı alanlara veri ekleyip diğer kısımları boş bırakmak istiyorsak, bunun için kullanmamız gereken INSERT INTO kalıbıdır. Biraz daha farklıdır. Onu da aşağıda bulabilirsiniz.   

Tabloya veri eklemek

Parantez içerisinde virgülle ayrılmış değerler, tabloya sırayla eklenir. Tabloya veri elle eklenebildiği gibi, SQL komutuyla da yapılabilir. Bilmekte fayda var.

INSERT INTO tablo_adi VALUES (değer_1, değer_2, …)

Tablonun belirli alanlarına veri eklemek

İlk parantezli kısım, bize hangi alanlara değer eklemek istediğimizi öğrenmek içindir ve ona göre alan adlarını yazarız. İkinci kısım ise ilk kısımda belirlediğimiz alanlara veri olarak ne eklememiz gerektiğini belirtir.

INSERT INTO tablo_adi (alan_1, alan_2, alan_3, ….)  VALUES (değer_1, değer_2, değer_3 …)

Select komutu

Select komutu istediğimiz özellikleri taşıyan verileri listeler. Ortalama, en büyük değer, en küçük değer, büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralama, belirtilen ifadeyi içeren ya da o ifadeye eşit olan gibi bir çok özellikte listeleme yapmamız mümkün. Tüm bunları bu ders serisinde bulacağınıza emin olabilirsiniz.

Tüm tabloyu görüntülemek (*)

Bu komutla, veritabanımızda bulunan herhangi bir tablonun içeriğini görmek için kullanırız. Çoğu zaman veritabanında onlarca tablo bulunur. Tabloların bulunduğu kısımdan istediğimiz tabloyu açmak yerine, bunu tek satırlık komut ile yapabiliriz.

SELECT * FROM tablo_adi
veri̇tabani dersleri̇ / select
VERİTABANI DERSLERİ / SELECT

Veri tekrarını kaldırmak (distinct)

Veritabanlarında, verilerin tekrarlarının olması olası bir durumdur. Tekrarları gözardı etmek için kullanılan komut “distinct” ‘tir. Örnek vermek gerekirse; kayıtlarınızda var olan kişilerin isimlerini görmek istiyorsunuz. Kişilerin isimlerini tekrarsız istiyorsanız kullanacağınız komut “distinct” olacaktır.

SELECT DISTINCT * FROM tablo_adi
veritabanı dersleri / distinct
Veritabanı dersleri / distinct

Yukarıdaki görselde; sağ tarafta olan veri tekrarı, sol taraftaki komut ile yok sayılmıştır. Tablo, oyunlara gelen yorumları tutmaktadır. Bu sorgunun anlamı sözlü olarak “Yorumu olan oyunların id’ sini görüntüle.” anlamını taşımaktadır.

İki değer arasındaki kayıtlar (between)

SELECT * FROM tablo_adi WHERE sutun BETWEEN değer_1 AND değer_2 
veritabanı dersleri / between
Veritabanı dersleri / between

Sıralama yapmak için (order by)

Sorgu sonucunu sıralamak için kullanılır. Sayıları ve kelimeleri sıralar. Artandan azalana ve az olandan artana olmak üzere iki şekilde sıralama yapılabilir. Varsayılan sıralama az olandan artana şeklindedir. Kullanımları aşağıdaki gibidir.

SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY alan_adi 
veritabanı dersleri / order by
Veritabanı dersleri / order by

Yukarıdaki sorgu sözlü olarak ” Oyun tablosundaki tıklanma sayılarını küçükten büyüğe sırala.” anlamındadır.

Artan sıralama (asc)

ASC ile yalnız kullanılan ORDER BY aynı görevi yapmaktadır ve az olandan artana olacak şekilde sıralama yapar. Artan şekilde yapılacak olan sıralamalarda kullanılmasa da olur. Sonuç olarak aynı sonucu verir.

SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY alan_adi ASC

Azalan sıralama (desc)

DESC ise ASC‘ nin tam tersi şeklinde çalışmaktadır. Azalan şeklinde sıralama yapar.

SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY alan_adi DESC

Ortalama almak (avg)

Anlamı average (ortalama) ‘dan gelen komut, istenilen – sayısal verilerin bulunduğu – ilgili sütundaki verilerin ortalamasını verir. Kullanımı da aşağıdaki gibidir.

SELECT AVG(sutun_adi) FROM tablo_adi

Verilerin toplamını almak (sum)

İlgili sütunda bulunan sayısal verilerin toplamını verir. Kullanımı da aşağıdaki gibidir.

SELECT SUM(sutun_adi) FROM tablo_adi

En büyük değer (max)

Veritabanında bulunan – sayısal veri bulunan sütunda – kayıtlar arasında en büyüğünü gösteren komuttur.

SELECT MAX(sutun_adi) FROM tablo_adi

En küçük değer (min)

Veritabanında bulunan – sayısal veri bulunan sütunda – kayıtlar arasında en küçüğünü gösteren komuttur.

SELECT MIN(sutun_adi) FROM tablo_adi

Kayıt sayısı (count)

Tabloda kaç satır (kayıt) olduğunu görmek için kullanılan komuttur.

SELECT COUNT(*) FROM tablo_adi

İki koşulu sağlayanlar (and)

“And” komutu, şu ana kadar değinmediğimiz fakat en önemli komutlardan biri olan “where” komutu ile beraber kullanılır. Where komutu (şart) kabaca, istediğimiz alanda, belirli bir değere eşit olan kayıtları listelemeyi sağlar. And komutu da iki ya da daha fazla alanın belirli değere eşit olması durumunda “true (doğru)” olur ve kayıtlar listelenir. Örnek sorgu ile daha iyi anlayacaksınız.

SELECT * FROM tablo_adi WHERE sorgu_1 AND sorgu_2
veritabanı dersleri / and komutu
Veritabanı dersleri / and komutu

İki değerden birini sağlayanlar (or)

“OR” komutu and komutundan farklı olarak, iki sorgudan birinin sağlanması durumunda sorguyu çalıştırır. Aynı sorgunun or’ lu olan hali aşağıdadır. Daha iyi anlayabilmek için inceleyebilirsiniz.

SELECT * FROM tablo_adi WHERE sorgu_1 OR sorgu_2
veritabanı dersleri / or komutu
Veritabanı dersleri / or komutu

Belirtilen ifadeyi içeren (like)

“LIKE” komutu, belirli bir alanda girilen ifadenin geçtiği kayıtları görüntülemenizi sağlar. İstenilen ifade % işareti arasına yazılır.

SELECT * FROM tablo_adi WHERE alan_adi LIKE "%ifade%"
veritabanı dersleri / like komutu
Veritabanı dersleri / like komutu

Update komutu

Update komutu, var olan kayıt üzerinde değişiklik yapmamızı sağlar. Bu komut sayesinde bilgileri güncellemek mümkün.

UPDATE tablo_adi SET yeni_degerler WHERE sart
veritabanı dersleri / güncelleme komutu
Veritabanı dersleri / güncelleme komutu
(veritabanı dersleri) / güncellemeden sonra kayıtlar.
(Veritabanı dersleri) / güncellemeden sonra kayıtlar.

Delete komutu

DELETE” komutu, herkesin anlayabileceği gibi kayıt silmek için kullanılır. Silme işlemleri geri alınamaz. Dolayısıyla, silme durumlarında daha dikkatli olmak gerekiyor.

DELETE FROM tablo_adi WHERE sart

Veritabanı dersleri #3 Sorular (Ödev)

  • Yeni bir veritabanı oluşturun ve içerisine bir kaç tane tablo oluşturun.
  • Tablolara öğrendiğimiz komut ile kayıt ekleyiniz.
  • Kayıtları listeleyin.
  • Belirli bir alanın; minimum, maximum ve ortalamasını bulun.
  • Öğrendiğiniz komut ile kayıt sayısını bulun.
  • İçerisinde “i” harfi geçen kayıtları görüntüleyin.
  • İstediğiniz herhangi bir kaydı güncelleyin.
  • Herhangi bir kaydı silerek dersi tamamlayın.

Bu derste; insert, select, delete ve update komutları öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.

  • Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın.

Veritabanı dersleri serimiz konusunda aklınıza takılan sorular ve fikirleriniz yorum olarak bırakabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu